REGULAMIN

1. WSTĘP

Niniejszy dokument zawiera Warunki, które regulują korzystanie z tego serwisu internetowego i wiążące obydwie strony – Ciebie i nas – umowę (zwane dalej „Warunkami”). Warunki te określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników (dalej „Ty”/”Twój”) jak i Eyemasters oraz Eyemasters.pl (dalej „my”/ „nasz”/ „Sprzedawca”) w związku z produktami/usługami, które oferujemy za pośrednictwem tego serwisu internetowego lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której możemy odesłać linkami. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i naszą Polityką Prywatności przed kliknięciem na „AUTORYZUJĘ PŁATNOŚĆ” celem zrealizowania zamówienia. Korzystając z tego serwisu internetowego lub składając zamówienie za jego pośrednictwem, wyrażasz zgodę na podleganie niniejszym Warunkom i naszej Polityce Prywatności, dlatego, w przypadku nie zaakceptowania wszystkich Warunków i Polityki Prywatności, nie należy składać żadnego zamówienia.

Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie, dlatego należy się z nimi zapoznawać każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Warunków Zakupu lub Polityki Prywatności, możesz poszukać odpowiedzi w naszym serwisie internetowym lub skontaktować się z nami, korzystając z naszego formularza kontaktu.

2. KORZYSTANIE Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejsze Warunki to jedyne warunki, które obowiązują podczas korzystania z tego serwisu internetowego i zastępują wszelkie inne, chyba, że Sprzedawca wcześniej udzieli wyraźnej zgody w formie pisemnej. Warunki te są ważne zarówno dla Ciebie jak i dla nas, zostały bowiem sporządzone tak, by stworzyć pomiędzy nami prawnie wiążącą umowę, zabezpieczając Twoje prawa jako klienta oraz nasze prawa. Składając zamówienie oświadcza się, że się przeczytało i bez zastrzeżeń zaakceptowało niniejsze Warunki.

Akceptujesz, że:

  • możesz korzystać z tego serwisu internetowego wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i składania zamówień,
  • nie możesz złożyć zamówienia spekulacyjnego, fałszywego lub oszukańczego. Jeśli mamy uzasadnione powody by uznać, że złożono tego typu zamówienie, jesteśmy upoważnieni do anulowania go i powiadomienia stosownych organów władzy,
  • zobowiązujesz się także do udostępnienia nam w sposób rzetelny i poprawny Twojego adresu e-mail, adresu pocztowego i innych danych kontaktowych, i zezwalasz nam na korzystanie z tych informacji celem skontaktowania się z Tobą, jeśli zajdzie taka potrzeba (zobacz naszą Politykę Prywatności),
  • jeśli nie udostępnisz nam wszystkich potrzebnych nam informacji, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia,

Składając zamówienie korzystając z tego serwisu internetowego gwarantujesz, że masz skończone 18 lat i zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

3. JAK SIĘ NADAJE UMOWIE KSZTAŁT PRAWNY

Niniejsze informacje i szczegóły zawarte w tym serwisie internetowym nie stanowią oferty sprzedaży lecz zaproszenie do zawierania transakcji handlowych. Nie dojdzie do zawarcia między Tobą i nami żadnej umowy dotyczącej jakiegokolwiek produktu dopóki Twoje zamówienie nie zostanie przez nas wyraźnie zaakceptowane. Jeśli Twoja oferta nie zostałaby zaakceptowana a Twój rachunek zostałby już obciążony, kwota obciążenia zostanie Ci w całości zwrócona.

Żeby złożyć zamówienie należy postępować zgodnie z procedurą zakupu on-line i kliknąć na „AUTORYZUJĘ PŁATNOŚĆ”. Następnie dostaniesz e-mail zawiadamiający o otrzymaniu Twojego zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia”). Pamiętaj, że nie oznacza to, iż Twoje zamówienie zostało zaakceptowane, jako że stanowi ono ofertę, którą nam składasz na zakup produktu lub produktów. Przedmiotem Umowy będą wyłącznie produkty wyszczególnione w „Potwierdzeniu Wysyłki”. Nie mamy obowiązku dostarczenia Ci żadnego innego produktu, który mógłby być przedmiotem zamówienia dopóki nie potwierdzimy Ci jego wysyłki w osobnym „Potwierdzeniu Wysyłki”.

Dokonując z zakupu w naszym sklepie wraz zamówieniem otrzymasz dowód zakupu. Jeśli chcesz otrzymać na swoje zakupy fakturę, podczas składania zamówienia, podaj dane rejestrowe firmy która dokonuje zakupu. Sklep nie jest czynnym płatnikiem podatku vat, dlatego wystawia tylko faktury uproszczone  Zakup taki, traktowany jest jako zakup przez przedsiębiorcę, a nie konsumenta i zwany jest dalej "zakupem na firmę". Adres do wysyłki zamówienia może być inny niż adres na który zostaje wystawiona faktura.

4. DOSTĘPNOŚĆ I OPIS PRODUKTÓW

Realizacja wszelkich zamówień na produkty zależy od ich dostępności. Jeśli wystąpią trudności z ich dostawą lub jeśli artykuły zostały już wyczerpane, zwrócimy Ci należną, zapłaconą przez Ciebie kwotę. Zamieszczone w opisach produktów zdjęcia, mogą odbiegać nieznacznie od rzeczywistości. Dotyczy to zwłaszcza kolorów, wyświetlanych na różnych monitorach, w różny sposób.

5. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania w każdej chwili jakiegokolwiek produktu z tego serwisu internetowego i/lub do usunięcia lub zmodyfikowania jakiegokolwiek materiału lub jego treści. Choć będziemy czynić wszystko, co w naszej mocy by zawsze realizować wszystkie zamówienia, mogą wystąpić wyjątkowe okoliczności, które zmuszą nas do odmowy realizacji jakiegoś zamówienia po wysłaniu „Potwierdzenia Zamówienia” i zastrzegamy sobie do tego prawo w każdej chwili i według wyłącznie naszego uznania.

Nie ponosimy odpowiedzialności przed Tobą ani żadną stroną trzecią za wycofanie z tego serwisu internetowego jakiegokolwiek produktu, bez względu na to, czy dany produkt został sprzedany czy nie, za usunięcie lub zmodyfikowanie jakiegokolwiek materiału lub zawartości serwisu internetowego, ani za naszą odmowę realizacji zamówienia po tym, jak wysłaliśmy Ci już „Potwierdzenie Zamówienia”.

6. PRAWO DO REZYGNACJI Z ZAKUPU

Zawierając umowę jako konsument, masz prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania Twojego zamówienia. W takim wypadku kwota uiszczona za zakupione produkty zostanie Ci zwrócona.

Twoje prawo do odstąpienia od Umowy ma zastosowanie wyłącznie co do produktów, które zostaną zwrócone w takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane. Należy załączyć też wszelkie instrukcje obsługi, dokumentację i opakowania tych produktów. Jeśli produkt był używany lub uległ uszkodzeniu, nie przewiduje się zwrotu uiszczonej kwoty, dlatego należy się obchodzić ostrożnie z produktem lub produktami znajdującymi się w Twoim posiadaniu.

Prosimy o ostrożne obchodzenie się z produktami znajdującymi się w Twoim posiadaniu, o zachowanie oryginalnych pudełek i opakowań na wypadek zwrotu. Jeśli chesz zwrócić dokonane zakupy i skorzystać z możliwości zwrotu pieniędzy, prosimy zwrócić uwagę na to, że zwrot towaru możliwy jest tylko wówczas, gdy artykuły  zostanią odesłane nam najpóźniej 14 dni od daty dostawy.

7. DOSTAWA

Czas realizacji zamówienia jest różny w zależności od poszczególnych produktów i wynosi od 48h do 3 tygodni. Informacje o czasie realizacji dostępne są w opisie poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia bez podania przyczyny . Z zastrzeżeniem postanowień 5 klauzuli powyżej i z wyjątkiem zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, będziemy starali się wysłać zamówiony w przeciągu wyżej wymienionego okresu.

W przypadku zakupu kilku sztuk produktów o różnym przewidywanym czasie dostawy, całkowite zamówienie zostanie zrealizowane według najdłuższego terminu dostawy.

Opóźnienie może zaistnieć z następujących powodów:,
• przystosowania produktów do indywidualnych potrzeb,
• produktów wyspecjalizowanych,
• nieprzewidzianych okoliczności lub,
• strefy dostawy,
• innych okoliczności,


Jeśli z jakiegoś powodu nie moglibyśmy dokonać dostawy w terminie, zawiadomimy Cię o takiej okoliczności i damy Ci możliwość wyboru między dalszą realizacją zakupu ustalając nową datę dostawy a anulowaniem zamówienia ze zwrotem całej kwoty uiszczonej płatności. Pamiętaj jednak, że w sobotę i w niedzielę nie dokonujemy dostaw.

Według niniejszych Warunków przyjmuje się, że dokonano dostawy lub, że produkt/y został/y dostarczony/e w chwili podpisania ich odbioru pod uzgodnionym adresem dostawy.

Do ninieszego podpunktu regulaminu sklepu, w całości ma dodatkowo zastosowanie oraz moc prawną, zakładka DOSTAWA, dostępna na stronie internetowej niniejszego sklepu.

8. PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WŁASNOŚCI

Odpowiedzialność za Produkty przechodzi na Ciebie w momencie ich doręczenia.

Własność produktów uzyskujesz w chwili, gdy otrzymamy pełną zapłatę wszystkich kwot za nie należnych, włączając koszty przesyłki, lub w chwili dostawy (zgodnie z definicją zawartą w 8 klauzuli), jeśli ta następuje w późniejszym terminie.

9. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceną produktów jest ta określona w danej chwili na naszym serwisie internetowym, chyba że wystąpił oczywisty błąd. Chociaż staramy się, by wszystkie ceny figurujące w serwisie były prawidłowe, mogą się pojawić błędy. Jeśli zauważymy błąd w cenie zamówionych przez Ciebie produktów, poinformujemy Cię o tym możliwie jak najszybciej i damy Ci możliwość wyboru między potwierdzeniem na nowo Twojego zamówienia z uwzględnieniem prawidłowej ceny lub jego anulowaniem. Jeśli nie uda nam się nawiązać z Tobą kontaktu, zamówienie uznaje się za anulowane i w całości zostają Ci zwrócone uiszczone kwoty.

Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci produktu/ów po niższej nieprawidłowej cenie (nawet jeśli wysłalibyśmy Ci „Potwierdzenie Wysyłki”), jeśli błąd w tej cenie jest oczywisty, jednoznaczny i mógł być przez Ciebie słusznie uznany za cenę nieprawidłową.

Ceny na naszym serwisie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w PLN i nie zawierają kosztów wysyłki, które zostaną doliczone do całkowitej kwoty należnej zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, ale, o ile wcześniej nie ustalono inaczej, możliwe zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, na które już Ci wysłaliśmy „Potwierdzenie Wysyłki”.

Gdy dokonano już wyboru, wszystkie artykuły, które zamierzasz zakupić zostały dodane do zakładki „TWÓJ KOSZYK”, kolejnym krokiem będzie złożenie zamówienia i dokonanie płatności.

 

Do ninieszego podpunktu regulaminu sklepu, w całości ma dodatkowo zastosowanie oraz moc prawną, zakładka PŁATNOŚĆ, dostępna na stronie internetowej niniejszego sklepu.

10. POLITYKA WYMIANY/ZWROTU

Zwroty wynikające z prawa do rezygnacji z zakupu.

Towar należy zwrócić w tym samym opakowaniu, w którym został otrzymany. Przed wysyłką zwrotu, należy nawiązać z nami kontakt korzystając z naszego „Formularza Zwrotu” Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz zwrócić nam artykuły przesyłką za pobraniem, zwrot takich produktów nie zostanie przyjęty. Po zbadaniu artykułu powiadomimy Cię o tym, czy przysługuje Ci prawo zwrotu uiszczonych płatności. Zwrotu należności dokonamy możliwie jak najszybciej, maksymalnie w 14 dni kalendarzowych licząc od daty, kiedy otrzymaliśmy zwracany przedmiot. Zwrot należności nastąpi taką samą formą płatności, której użyto aby zapłacić za zakup.


Nie dopuszcza się wymiany lub zwrotu produktów, które nie będą w takim samym stanie w jakim zostały przez Ciebie otrzymane lub będą posiadały ślady użytkowania.  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą.
Dokonując zakupu oraz podając dane firmowe do wystawienia faktury za dokonane zakupy, zakup taki traktowany jest jako przez przedsiębiorcę - "zakup na firmę". Przy zawarciu Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Zwrot produktów wadliwych

W przypadku stwierdzenia, że w chwili dostawy produkt nie spełnia warunków określonych w Umowie, należy bezzwłocznie się z nami skontaktować korzystając z naszego formularza kontaktu, udostępniając nam dane o produkcie a także określając jego defekt. Dotyczy to tylko uszkodzeń powstałych z tytułu wad ukrytych nie będących wynikiem niewłaściwego użytkowania. 

Dokładnie zbadamy zwrócony nam produkt i w rozsądnym terminie poinformujemy Cię drogą mailową, czy w jego przypadku dopuszcza się zwrot lub wymianę. W przypadku stwierdzenia zasadności rozczenia z tytuły wadliwości produktu, zostanie on wymieniony na nowy lub jeśli to niemożliwe, zostanie dokonany zwrot kwoty uiszczonej z tytułu zamówienia niniejszego produktu.

Zwrot lub wymiana artykułu nastąpi możliwie jak najszybciej, a w każdym razie w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty, kiedy wysłaliśmy Ci e-mail potwierdzając dopuszczenie zwrotu lub wymiany produktu, z którego nie jesteś zadowolony/a.

Kwoty uiszczone za produkty, które zostaną zwrócone z powodu defektu lub uszkodzenia, jeśli faktycznie ono istnieje, zostaną Ci zwrócone w całości, włączając koszty dostawy poniesione w związku z dostarczeniem Ci artykułu. Zwrot należności nastąpi taką samą formą płatności, jakiej użyto, aby zapłacić za zakup.

Zwracane produkty należy kierować na adres podany w korespondencji w ramach formularza kontaktowego. Zwroty kierowane na inny adres nie będą przyjmowane.

Do ninieszego podpunktu regulaminu sklepu, w całości ma dodatkowo zastosowanie oraz moc prawną, zakładka ZWROTY & WYMIANA TOWARU, dostępna na stronie internetowej niniejszego sklepu.

11. GWARANCJA

Na wszystkie okulary sprzedawane przez EyeMasters udzialana jest gwarancja. Ma ona zastosowanie do wszelkiech wad uktytych.

• 14-dniowy okres zwrotu
W ciągu czternestu dni od otrzymania zakupów, można je zwrócić lub wymieninić bez podawania przyczyny zwrotu.

• 2-letni okres gwarancji
W ciągu 24 miesięcy od zakupu, masz mozliwość zwrócenia artykułów, z tytułu gwarancji z powodu niezgodności z otrzymanym produktem. Gwarancja ta dotyczy wad ukrytych, powstałych formalnie przed zakupem i ujawnionych po jego dokonaniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałe w trakcie użytkowania, w tym np. otarcia , pęknięcia, zarysowania, uszkodzenia soczewki.

Towar należy zwrócić w tym samym opakowaniu, w którym został otrzymany, wraz z dowodem zakupu. Przed wysyłką zwrotu, należy nawiązać z nami kontakt korzystając z naszego „Formularza Zwrotu”, dostepnego w szczegółach zamówienia klienta.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność, którą ponosimy w związku z jakimkolwiek produktem nabytym na naszym serwisie internetowym jest ograniczona wyłącznie do ceny zakupu danego produktu.

Z zastrzeżeniem postanowień powyższego akapitu, w stopniu, w jakim zezwala na to prawo i o ile niniejsze Warunki nie przewidują inaczej, nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie zaistniałe jako skutek uboczny strat i szkód zasadniczych zaistniałych w jakikolwiek sposób, bez względu na to czy zostałyby spowodowane przez czyn niedozwolony (włączając zaniedbanie), niewywiązanie się z umowy lub inne czynniki, nawet jeśli można było je przewidzieć, włączając między innymi:
I. utrata wpływów lub sprzedaży;
II. utrata klientów;
III. utrata zysków lub kontraktów;
IV. utrata spodziewanych oszczędności;
V. utrata danych; a także
VI. strata zainwestowanego czasu i godzin pracy.

Ze względu na otwarty charakter tego serwisu internetowego i możliwość wystąpienia błędów w przechowywaniu i przesyłaniu informacji elektronicznej nie gwarantujemy precyzji i bezpieczeństwa informacji przesłanej lub otrzymanej za pośrednictwem tego serwisu internetowego, chyba że będzie ona wyraźnie stanowiła inaczej.

Wszystkich opisów produktów, informacji i materiałów znajdujących się na tym serwisie internetowym udziela się w stanie, w jakim się znajdują i bez żadnych gwarancji formalnych, domyślnych ani wynikających w żaden inny sposób.

W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, jednakże nie wyłączając żadnych przepisów, które zgodnie z prawem nie mogą zostać wyłączone w przypadku konsumentów, nie składamy żadnych innych zapewnień o jakimkolwiek charakterze. Zawartość niniejszej klauzuli nie ma wpływu na Twoje prawa konsumenta gwarantowane Ci ustawowo, ani na Twoje prawo do odstąpienia od Umowy.

13. PISEMNA KORESPONDENCJA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, część informacji lub wiadomości, które Ci wyślemy będzie w formie pisemnej. Korzystając z tego serwisu internetowego akceptujesz, że większość wymienianych między nami wiadomości będzie w formie elektronicznej. Będziemy się z Tobą kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub będziemy udzielać Ci informacji umieszczając komunikaty w niniejszym serwisie internetowym. Celem zawarcia umowy, wyrażasz zgodę na korzystanie z tego elektronicznego środka komunikacji i uznajesz, że wszelkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne wiadomości wysyłane Ci przez nas drogą elektroniczną spełniają wymogi prawa dotyczące ich formy pisemnej. Warunek ten nie ma wpływu na prawa przysługujące Ci zgodnie z przepisami.

14. ZAWIADOMIENIA

Wysyłane nam przez Ciebie zawiadomienia najlepiej do nas kierować korzystając z naszego formularza kontaktu. Stosownie do postanowień 16 klauzuli, i o ile nie zastrzeże się inaczej, możemy wysyłać Ci wiadomości na konto e-mail lub adres pocztowy, którego nam udzieliłeś/udzieliłaś podczas składania zamówienia.

Przyjmuje się, że zawiadomienia zostały otrzymane i właściwie doręczone w chwili, gdy zostają umieszczone na naszym serwisie internetowym, 24 godziny po wysłaniu e-maila lub po trzech dniach od daty ofrankowania listu. Aby dowieść, że zawiadomienie zostało wystosowane wystarczy sprawdzić, w przypadku listu, że adres był prawidłowy, że został on opatrzony znaczkami i że stosownie doręczono go na poczcie lub wrzucono do skrzynki; w przypadku e-maila, że został on wysłany na adres e-mail podany przez odbiorcę.

15. CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

Umowa zawarta między Tobą a nami jest wiążąca zarówno dla Ciebie i dla nas, jak i dla naszych następców, cesjonariuszy i pełnomocników.

Nie możesz przekazywać, scedować, obciążać ani w żaden inny sposób przenosić Umowy ani żadnego z praw lub obowiązków z niej wynikających dla Ciebie lub Twojej korzyści bez uprzedniego otrzymania od nas pisemnej zgody.

Możemy przekazywać, scedować, obciążać, powierzać lub w jakikolwiek inny sposób przenosić Umowę lub któreś z praw lub obowiązków z niej wynikających dla nas lub naszej korzyści w każdej chwili obowiązywania Umowy. Celem uniknięcia wszelkiej wątpliwości, owe przekazania, cesje, obciążenia lub inne przenoszenia pozostaną bez wpływu na prawa ustawowo zagwarantowane Ci jako konsumentowi i nie unieważnią, nie pomniejszą ani w żaden inny sposób nie ograniczą gwarancji, których mogliśmy Ci udzielić w sposób wyraźny lub domniemany.

16. ZDARZENIA OD NAS NIEZALEŻNE

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewywiązanie się lub opóźnienie w wywiązaniu się z któregokolwiek z naszych obowiązków, które przyjmujemy na siebie stosownie do postanowień Umowy, jeśli doszło do niego na skutek zdarzeń od nas niezależnych (Działanie Siły Wyższej).

Do działań Siły Wyższej zalicza się jakiekolwiek działanie, zdarzenie, zaniechanie, zaniedbanie lub wypadek, które są od nas w rozsądnym stopniu niezależne, a obejmują, między innymi, co następuje:

a. strajki, lokaut i inne środki rewindykacyjne;
b. zamieszki, powstanie, inwazje, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (bez względu na to, czy już została wypowiedziana, czy nie), zagrożenie wojną lub przygotowania do wojny;
c. pożar, wybuch, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, epidemię lub jakąkolwiek inną klęską żywiołową;
d. niemożliwość korzystania z pociągów, statków, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;
e. niemożliwość korzystania z publicznych lub prywatnych systemów telekomunikacji;
f. akty, dekrety, ustawy, przepisy lub restrykcje rządowe;
g. strajki, błędy lub wypadki w transporcie morskim, rzecznym, pocztowym lub jakiejkolwiek innej formie transportu.

Przyjmuje się, że nasz obowiązek działania wynikający z Umowy pozostanie zawieszony tak długo, jak występują Działania Siły Wyższej i przez ten czas będziemy dysponowali wydłużonym terminem wywiązania się z naszego obowiązku. Użyjemy wszelkich możliwych środków, aby usunąć wpływ Działania Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu będziemy mogli wywiązać się z naszych obowiązków wynikających z Umowy mimo Działania Siły Wyższej.

17. ZRZECZENIE SIĘ

Jeśli podczas obowiązywania Umowy przestalibyśmy wymagać ścisłego wypełniania któregoś z obowiązków przyjętych na jej mocy lub któregoś z niniejszych Warunków, lub jeśli przestalibyśmy czynić użytek z któregoś z praw lub środków, podczas gdy bylibyśmy upoważnieni do korzystania z nich lub się o nie ubiegania na mocy danej Umowy lub niniejszych Warunków, nie będzie to jednoznaczne z zrzeczeniem się danych praw lub środków ani nie zwalnia Ciebie z wypełniania takich obowiązków.

Zaniechanie przez nas żądania wypełnienia obowiązku nie stanowi z naszej strony zrzeczenia się prawa do żądania wypełniania późniejszych obowiązków.

Żadne zrzeczenie się przez nas któregoś z niniejszych Warunków nie będzie obowiązywało, o ile wyraźnie nie określimy, że jest to zrzeczenie się i pisemnie Cię o tym nie powiadomimy stosownie do postanowień klauzuli Zawiadomienia powyżej.

18. KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli któryś z niniejszych Warunków lub któreś z postanowień Umowy zostałyby uznane przez kompetentne organy władzy za nieważne, nielegalne lub w jakimś stopniu niewykonalne, zostaną one oddzielone od pozostałych warunków i postanowień, które pozostaną ważne w stopniu dozwolonym przez prawo.

19. INTEGRALNOŚĆ UMOWY

Niniejsze Warunki jak i wszelkie dokumenty, do których wyraźnie się w nich nawiązuje, stanowią w całości porozumienie zawarte między Tobą i nami w związku z przedmiotem Umowy i zastępują wszelkie inne układy, porozumienia lub obietnice zawarte wcześniej między Tobą i nami w formie ustnej lub pisemnej.

Poświadczasz, jak i my poświadczamy, że przystąpiliśmy do zawarcia niniejszej Umowy nie oczekując spełnienia żadnego zobowiązania ani przyrzeczenia złożonego przez drugą stronę, ani wywnioskowanego z jakiejkolwiek deklaracji, ani spisanego podczas negocjacji wszczętych pomiędzy obiema stronami w wyżej wspomnianej Umowie, z wyjątkiem tego, co zostało wyraźnie wymienione w niniejszych Warunkach.

Ani Tobie ani nam nie przysługują żadne roszczenia w obliczu jakiejkolwiek wątpliwej deklaracji złożonej ustnie lub pisemnie przez drugą stronę przed datą zawarcia Umowy (chyba że ta wątpliwa deklaracja została złożona w sposób oszukańczy), a jedyną sytuacją, w której można uciekać się do jakichś środków jest niewywiązanie się z umowy stosownie do tego, co określono w niniejszych Warunkach.

20. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ORAZ OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż produktów w sklepie internetowym Eyemasters jest:

MODERN TRADE SOLUTIONS LTD
Company No. 8532577
590 Kingston Rd
Londyn SW20 8DN
Wielka Brytania

Umowy zakupu produktów za pośrednictwem naszego serwisu internetowego regulowane są ustawodawstwem Brytyjskim.
Prawem właściwym dla niniejszej Umowy (w oparciu, o które została zawarta) jest prawo brytyjskie (wyłącza się normy w zakresie kolizji praw oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów). Sądem wyłącznie właściwym dla Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby spólki.

Wszelkie spory zaistniałe lub mające związek z tymi umowami będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów i trybunałów Wielkiej Brytanii.

Jeśli zawierasz umowę jako konsument, żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie będzie miało wpływu na prawa przysługujące Ci jako konsumentowi zgodnie obowiązującym ustawodawstwem.

21. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

W każdej chwili przysługuje nam prawo do poprawy i zmiany niniejszych Warunków.
Podlegasz politykom i Warunkom obowiązującym w momencie składania zamówienia, chyba że stosownie do przepisów prawa lub decyzji organów władzy rządowej będziemy musieli wprowadzić zmiany we wspomnianych politykach, Warunkach lub Polityce Prywatności, w którym to przypadku możliwe zmiany będą miały też wpływ na zamówienia, które zostały złożone wcześniej.

22. UWAGI I SUGESTIE

Twoje uwagi i sugestie są mile widziane. Uprzejmie prosimy o wysyłanie takich uwag i sugestii korzystając z naszego formularza kontaktu.


delivery


Wysyłka w 24h

returns

14 dni
na zmianę decyzji

about us

Najwyższy standard
Najwyższa jakość

returns

24 miesięczna
gwarancja

Newsletter

Wpisz adres e-mail